Cestovní pojištění na dovolenou se SKALLA CZ

Pojištění na dovolenou

V ceně zájezdu není zahrnuto pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí, proto doporučujeme v době jejich zakoupení uzavřít cestovní pojištění. V případě požadavku Vám uzavření tohoto pojištění zajistí naše CK.

Pro tyto účely máme uzavřenou smlouvu s pojišťovnou UNIQA, se kterou jsme pro Vás připravili 2 výhodné balíčky pojištění:

Tabulka tarifů a pojistných částek K3S 
30 Kč / den / dos. 
15 Kč / den / dítě do 15 let
Připojištění COVID-19 a jiné pandemie
26 Kč / den / osoba
Pojištění léčebných výloh 3.000.000 Kč  
Pojištění asistenčních služeb 3.000.000 Kč  
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 3.000.000 Kč  
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 150.000 Kč  
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 300.000 Kč  
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 300 Kč / den  
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby 1.000.000 Kč  
Pojištění zavazadel 15.000 Kč 
5.000 Kč/kus
 
Připojištění zimních sportů NE  
Připojištění nebezpečných sportů NE  
Pojištění stornovacích poplatků (max. 80%) 15.000 Kč  
Pojištění nevyužité dovolené 15.000 Kč  
Pojištění zachraňovacích nákladů (AS) 500.000 Kč  
Náklady na ubytování             10.000 Kč  
Náklady na náhradní dopravu     10.000 Kč  

 

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

 • náklady na repatriaci pojištěného
 • náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného
 • náklady na vyslání opatrovníka
 • náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty
 • náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku
 • náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování
 • náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů
 • zachraňovací náklady
 • odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu
 • zprostředkování finanční pomoci pojištěnému
 • náklady vzniklé zpožděním zavazadel
 • náklady vzniklé zpožděním letu

 

Pojistné částky pro c. až j. jsou 60.000,- Kč pro tarif K3 s výjimkou h., kde je vždy PČ- 500.000,- Kč a s výjimkou k. a l., kde je vždy PČ- 5.000,- Kč.

 

PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD COVID-19 ČI JINÉ PANDEMIE PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Co kryje základní cestovní pojištění od UNIQA pojišťovny?

         1) Případnou nákazu COVID-19 či jiné pandemie v zahraničí s případnými omezeními s                       odkazemna "semafor" a doporučení MZV

         2) Storno zájezdu v případě potvrzené diagnózy COVID-19 či jiné pandemie 

Rozšířená ochrana na situace v souvislosti s COVID-19 či jiné pandemie / epidemie

         1) Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény
           
  - v případě karantény při nákaze klienta
           
  - preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient
            
bydlí se prokáže nákaza) 

         2) Náklady na náhradní dopravu v případě umístění do karantény při zahraniční cestě
             - karanténa v souvislosti s nákazou klienta
             - preventivní karanténa v souvisloti s nákazou např. někoho z hotelu

      3) Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu 
         
do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)

            - rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná
           osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravného prostředku s 
           ohledem na zdravotní rizika související s COVID19 a podezření na onemocnění pojištěné
           osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění 
           stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.

          Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a
          nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na
          nesplění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné
          osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami
          potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět).   

         

Vytvářím objednávku...